projekty rodinných domů, administrativních staveb - Projekční kancelář České Budějovice - Zdeněk Pešek

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

projekty rodinných domů, administrativních staveb

Zpracování kompletní projektové dokumentace pozemních staveb od počátečních konzultací po výběrové řízení a stavební dozor při realizaci staveb:

- zajištění vstupních podkladů
- zpracování návrhu studie objektu (novostavba, rekonstrukce, přístavba)
 návrhy jsou zpracovány ve 3D modelu s možností vizualizace
- zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
- zpracování projektové dokumentace pro stavení povolení, ohlášení stavby (DSP)
- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)
- zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby dodavateli (DZS)
- spolupráce při výběru dodavatele
- výkon autorského nebo investorského dozoru při realizaci stavby

- zajištění veškerých inženýrských služeb potřebných v jednotlivých fázích zpracování   projektová dokumentace a realizace staveb


Veškerá dokumentace je zpracována na základě stavebního zákona č. 163/2006 Sb. v následném znění a prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.

Dále zajišťujeme:
- geodetické zaměření
- zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
- radonový průzkum
- požárně bezpečnostní řešení stavby
- zpracování položkového rozpočtu

- diagnostiku a průzkumy dřevěných konstrukcí 

- financování staveb


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky